Kandidátkou za koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) do Senátu za obvod Blansko je současná senátorka Ing. Jaromíra Vítková. V roce 2016 byla zvolena do Senátu ČR, kde působí jako místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, je také členkou Podvýboru pro sport a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

 

„Vystudovala jsem Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, pracovala jsem ve veřejné správě a věnovala jsem se oblasti životního prostředí. V 90. letech jsem se stala zastupitelkou města Boskovice a mezi lety 2002–2016 jsem zastávala post místostarostky. V roce 2012 jsem byla také zvolena do zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem působila dvě volební období. Na radnici v Boskovicích jsem měla v kompetenci oblasti dopravy, školství, rodinné politiky, neziskového sektoru, životního prostředí a další. V Senátu se věnuji zejména oblastem školství, památkové péče, životnímu prostředí, kultuře, dopravě a dalším tématům,“ uvádí senátorka. Své práci se aktivně věnuje jak v Praze, tak i ve svém regionu. Ráda se účastní společenských, kulturních, sportovních či charitativních akcí, které i sama organizuje.

 

Kterým tématům se Jaromíra Vítková věnuje a chce věnovat i nadále?

 

„Stěžejní je pro mě doprava a to nejen nová silnice 43 (73), ve které se angažuji již řadu let, ale jsou to také silnice II. a III. tříd, které jsou v mém obvodu ve velmi špatném stavu. Z věcí, které se podařilo vyjednat je částečné obnovení dopravního spojení Jevíčka, Velkých Opatovice, Boskovic a Brna. Tento spoj využívala řada lidí a byl ze dne na den zrušen. Díky včasné aktivitě společně se starosty Malé Hané se podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem přímé spojení do Brna částečně obnovit. V neposlední řadě se věnuji také památkám a památkové péči. V Senátu jsem uspořádala velkou konferenci, kde jsme otevřeli několik oblastí, které je třeba řešit kromě komplexní novely zákona o státní památkové péči. Jedná se o problematiku „hledačů“ s detektory. Pokud bych mohla navázat v Senátu, tak by to byla i tato oblast, která je velmi důležitá,“ uvádí senátorka.

 

Jakým dalším oblastem se hodláte věnovat?

 

„Dalším tématem je oblast školství. Intenzivně komunikuji s mateřskými školami a dětskými skupinami a uspořádala jsem řadu kulatých stolů a seminářů. V době předkládané novely zákona o dětských skupinách jsem se snažila zachovat dětské skupiny i pro děti starší tří let. Bylo to hodně složité, ale i díky zkušenostem z obvodu jsem dokázala argumentovat protichůdným hlasům. Za velký úspěch považuji zřízení Mezirezortní skupiny pro předškolní vzdělávání, která propojuje MŠMT a MPSV. O to jsem usilovala na základě názorů z praxe. Podařilo se také uspořádat seminář zaměřený na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a přizvat k diskuzi zástupce mateřských škol a odborných institucí za předškolní vzdělávání, což bylo velmi kvitováno. V další oblasti se podařilo zařadit Keramiku – kameninu na Letovicku a Kunštátsku na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oslovila mě ředitelka Masarykovy školy Letovice a jsem moc ráda, že se dílčí krok v oblasti řemesel podařil,“ uvádí senátorka Vítková, která se věnuje nejen školství, ale také životnímu prostředí.

V životním prostředí se senátorka věnovala zejména oblasti čistíren odpadních vod obecně a pak také pro specifickou oblast Moravský kras.

  

Co ráda děláte, když se najde chvilka volného času?

 

„Ve volném čase se ráda věnuji svým čtyřem vnoučatům, se kterými je radost trávit chvíle venku i doma. Pokud mám chviličku času pro sebe, tak se ráda začtu do zajímavé knížky,“ sděluje senátorka Vítková.