Město Boskovice za posledních léta realizovalo řadu velkých investičních akcí, jak v oblasti, sportu, tak i kultury. Rekonstrukcí tak prošly nejen sportoviště, ale také kino s budovou KZMB, skleník, budova muzea, v posledních letech také sokolovna. Významné byly také investice do budov v městské památkové zóně, ať městských (např. radniční věž), tak budov jiných vlastníků (prostřednictvím programu regenerace). Knihovna na své nové prostory zatím čeká. Do budovy na nám. 9. května se boskovická knihovna přestěhovala v roce 1997. Minimálně od roku 2001 vedení města začalo hledat její nové umístění. Postupně se pro novou knihovnu prověřovaly budovy bývalého ZZN, O2 a střediska volného času. Za poslední čtyři roky se podařilo zahájení stavby knihovny významně přiblížit. V současné době je připravena projektová dokumentace na knihovnu, která by splnila současné nároky čtenářů i knihovníků. Knihovny dnes fungují nejen jako půjčovny knih, ale také jako místo získávání digitálních informací, jako zázemí pro individuální četbu a studium, i jako prostor pro setkávání. Pokud nepatříte ke generaci 60+ možná jste nepostřehli, že za posledních 5 let skokově narostl zájem boskovických seniorů nejen o knihovnu, ale také o klubovou činnost, o přednášky, besedy, tvoření. Nová knihovna by navrženým větším prostorovým zázemím tyto aktivity umožnila. V roce 2019 měla knihovna 2000 uživatelů, z toho nemalé procento tvoří kromě seniorů také žáci a studenti. Pořád je také nemálo lidí, kteří nemají připojení k internetu a to včetně žáků a studentů. Boskovice jsou městem středních škol a zkvalitnění zázemí a podmínek studia, nabídky pro jejich volný čas je dalším přínosem nové knihovny. Zvykli jsme si, že do stávajících prostor knihovny není komfortní bezbariérový přístup, že je knihovna a knihovní fondy rozdělena do dvou stran budovy, což pro její provoz není optimální. Zvykli jsme si, že pokud knihovnu navštíví školní třída, musí se vtěsnat do malého prostoru i na bezpočet dalších omezení. Stačí však vyrazit do okolních měst a obcí, abychom zůstali ohromeni, jak můžou nové knihovny vypadat – Prostějov, Litomyšl, Svitavy, Jihlava, Křtiny, Vavřinec-Veselice. V Boskovicích máme opakovanou zkušenost, že investiční projekty a moderní stavby mívají současně velkou skupinu příznivců i odpůrců. Ať se nám smělý projekt architekta Fránka líbí či ne, rozhodně bychom měli dát na názor boskovických knihovníků, kteří projekt nové knihovny jednoznačně podporují, na přípravě zadání knihovny se aktivně podíleli. Před vedením města stojí náročný úkol – zajistit pro stavbu knihovny finance. Přesto jsme k její výstavbě nejblíže za 23 let čtenářského a knihovnického provizoria.

 

1997 - knihovna přestěhována do současného umístění (nám. 9. května)
2001 - město koupilo budovu ZZN pro účely městské knihovny
2006 - zpracována studie přestavby budovy střediska volného času (SVČ) (pozn. SVČ dříve známé jako DDM)
2010 - město koupilo budovu O2
2012 - představeny 3 varianty umístění knihovny (O2, ZZN a SVČ) - rada města vybrala variantu budovy O2 - ve zpracování projektu knihovny v O2 se dále nepokračovalo
2017 - představeny znovu stejné 3 varianty umístění knihovny (O2, ZZN a SVČ) - rada města rozhodla o umístění knihovny v budově bývalého ZZN - ateliér Franek Architects nabídl městu studii komunitního centra s knihovnou - rada města tento návrh přijala
2018 - zahájeno zpracování projektové dokumentace (od červen 2018 až dodnes)
2019 - rada města zřídila pracovní skupinu pro knihovnu, pracovní skupina zpřesnila zadání pro stavební projekt
2020 - dokončení projektové dokumentace, rozpočtu stavby
2000 uživatelů knihovny


105 kulturních akcí
97 akcí pro děti a mládež
2400 návštěvnost akcí
6800 návštěvnost ve studovně