Rok 2019 je hlavní rok oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, které pořádá senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice a vše je pod záštitou Ministerstva kultury. První vyvrcholení se uskutečnilo tuto sobotu, 17. 8. 2019, odhalením památníku.

Odhalení památníku se uskutečnilo na ul. Bělské v Boskovicích, nedaleko jeho rodného domu. Na začátek vystoupil Kytarový sbor při kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích pod vedením Mgr. Kindermannové. Poté všechny přítomné i vzácné hosty přivítala MgA. Michaela Pál a předala slovo senátorce Jaromíře Vítkové. Senátorka ve svém proslovu zmínila důležité události v životě kardinála Špidlíka, které obohatila zážitky a pocity z jeho oficiální návštěvy v Boskovicích v roce 2004. „Kardinál Špidlík byl opravdu významnou osobností světového formátu, je nás mnoho, kdo vzpomínáme na Otce Špidlíka s úctou a obdivem. I proto jsem iniciovala vytvoření památníku, který by nám jeho odkaz připomínal. Jsem velice ráda, že se tato iniciativa podařila zrealizovat. Především také patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k realizaci památníku,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Poté vystoupila PhDr. Helena Janíková, která přiblížila rodinné vztahy a vzpomínky z dětství.

Slavnostního odhalení samotného památníku se ujal starosta Orla, Ing. Stanislav Juránek, a starosta Orla jednoty Boskovice, Ing. Jaroslav Vítek. Společnými silami po zaznění Orelské hymny odhalili památník a všichni mohli obdivovat dílo, které bude pro kardinála v Boskovicích vzpomínkou navždy.

Autorka památníku MgA. Magdaléna Roztočilová přiblížila, jak památník vznikl, co znamenají symboly a jak vše souvisí s osobností kardinála.

Žehnání památníku se ujal Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. a děkan Mgr. Miroslav Šudoma. Po tomto slavnostním aktu položili květiny k památníku senátorka Ing. Jaromíra Vítková a starosta Orla jednoty Boskovice, Ing. Jaroslav Vítek. Na odhalení zazněl Chorál svatého Václava, který si mohli přítomni zazpívat společně s panem Klevetou za doprovodu pana Pohla. Kulturní program zakončilo vystoupení folklorního souboru Borověnka pod vedením paní Stloukalové. Na závěr paní senátorka Vítková poděkovala všem za spolupráci, vybídla přítomné k posezení s malým občerstvením a zakončila tak dojemný průběh akce.

Přítomni ještě dlouho poseděli blízko památníku za doprovodu hudby pana Kuby a mohli besedovat se svými přáteli. Akce to byla opravdu významná, i z pohledu účastníků, kterých mohlo být až 600 odhadem. „V každém zanechal tento slavnostní den určitou vzpomínku nebo zamyšlení nad odkazem kardinála Špidlíka. Kdo se nemohl dostavit na odhalení, nechť se přijde podívat sám na ulici Bělskou k parčíku a posedět chvilku u památníku. Určitě je to dobrá příležitost se zastavit a ztišit běh každodenního života,“ zakončila senátorka Vítková.