Připomněli jsme si důležitou smutnou událost 14. a 15. 3. 1942, kdy bylo z Boskovic deportováno více než 400 obyvatel židovské národnosti.