V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého teologa Tomáše kardinála Špidlíka. K této příležitosti připravilo Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti výstavu Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zahájení proběhlo 5. prosince 2019 v prostorách Muzea regionu Boskovicka. Všechny přítomné přivítal ředitel Muzea PhDr. Roman Malach Ph.D. a předal slovo senátorce Ing. Jaromíře Vítkové. „Letošní rok si připomínáme 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice jsem v tomto roce uspořádala řadu akcí: výstavy, vzpomínkové akce, koncerty, besedy a další. První vyvrcholení oslav se uskutečnilo v srpnu 2019 odhalením památníku pro kardinála Špidlíka v jeho rodných Boskovicích. Druhým vyvrcholením byla mezinárodní konference „Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“. V rámci konferenci si měli účastníci možnost prohlédnout i výstavu Z celého srdce,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.

Výstavu připravil kurátor Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným konzultantem byl prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Oba pánové přípravu výstavy a její důležité aspekty přiblížili.

Výstava potrvá v Muzeu regionu Boskovicka do 23. února 2020. V roce 2020 bude dále putovat po České a Slovenské republice Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Papežském orientálním ústavu v Římě pod patronací Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. Výstavu dále podpořily Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Centrum Aletti, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské.

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková na závěr všechny přítomné pozvala na mši svatou k 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka, která se bude konat 15. 12. 2019 v 15:00 v kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích – celebrovat bude pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul.