Senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice uspořádali další akci v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše Kardinála Špidlíka, připravenou ve spolupráci s ÚSTR a Muzeem regionu Boskovicka. Beseda „Kardinál Špidlík a duchovní v dobách totality“ se Stanislavou Vodičkovou na téma vztahující se k 17. listopadu – Dni boje za svobodu a demokracii se uskutečnila 16. listopadu 2019 v Muzeu regionu Boskovicka. Besedu zahájila senátorka Jaromíra Vítková. Stanislava Vodičková se zaměřila na vliv totalitních režimů na život katolické církve v Československu. Poukázala, jakým způsobem ovlivnil totalitní režim životní příběh Tomáše kardinála Špidlíka, ale také dalších duchovních. Beseda byla velice zajímavá, doplněna různými dotazy a vzpomínkami místních obyvatel, mezi kterými byla i paní Švandová, neteř kardinála Špidlíka