Voda je nenahraditelnou surovinou a součástí našeho každodenního života. Dlouhodobé sucho trápí nejen zemědělce, ale každého z nás. Voda je strategická surovina. Ústavní ochrana vody bude znamenat nadřazení obecného zájmu o její ochranu. Ve skutečnosti se to může promítnout při ochraně podzemních vod před kontaminací nebo při budování opatření zadržujících vodu v krajině. Česká republika se tak hrdě přihlásí k boji proti suchu a dá jasně najevo, že bez vody se nedá žít.

 

15. důvodů proč je vlastně dobré petici podpořit:

 

1.) Na zachování podzemních i povrchových vod, vodních zdrojů a úrodné půdy bude kladen ten největší možný důraz.
2.) Při střetu dvou veřejných zájmů bude vždy nadřazen zájem ochránit vodní zdroje a úrodnou půdu.
3.) Těžba štěrkopísku nebude moct mít za následek znečištění vodních zdrojů.
4.) Všechny nově vytvořené zákony budou muset respektovat ochranu vody a půdy.
5.) Podzemní vodu pije každý druhý Čech. Při několikaletém suchu mohou být ohroženy až dvě třetiny území Česka.
6.) V letech 1999-2017 ubylo více než 77 tisíc hektarů zemědělské půdy, to je více než 11 hektarů denně.
7.) V České republice je určitou formou vodní eroze ohroženo 54 % zemědělské půdy.
8.) Maximální ztráta půdy v ČR je vyčíslena na přibližně 21 mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ekonomickou ztrátu minimálně 4,2 mld. Kč.
9.) Současné zákony nezohledňují kritickou situaci v ČR.
10.) Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu.
11.) Dlouhodobě se projevuje nerovnoměrně rozložený úhrn srážek a objevují se extrémní výkyvy počasí. Deficit srážek se na některých místech odhaduje až na 500 mm, zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji.
12.) Tak málo vody jako v roce 2018 v květnu nebylo v řekách od začátku měření průtoků. Tedy minimálně od šedesátých let minulého století. Spolu s řekami ubývá i vody v rybnících – oproti obvyklému stavu chybí zhruba 40 procent vody.
13.) V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii.
14.) Ochrana vody a půdy je základní hodnotou člověka. Země nám byla svěřena a my ji musíme předat našim dětem a vnoučatům v dobrém stavu.
15.) Podle ČHMÚ v ČR vzrostla průměrná teplota za celé 20. století o 1,1–1,3 °C. V roce 2018 bylo v České republice zaznamenáno největší oteplení v Evropě a druhé největší na světě.

 

Zdroj: Voda nad zlato