Senátorka Jaromíra Vítková již dlouhou dobu spolupracuje s Ústavem pro studium totalitním režimů a do Boskovic přivedla již několik zajímavých výstav na různá témata. Letos se jí podařilo zapůjčit výstavu Ve znamení tří deklarací a Židé v gulagu. Výstava Židé v gulagu se věnuje osudům československých židů v sovětských pracovních táborech v období II. světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek. Výstava byla přístupná v Židovském obecním domě v Boskovicích od 21. září do 16. listopadu. Na závěr byla uspořádána beseda s autory výstavy v pátek 16. listopadu v 16 hodin. Na začátku nás přivítal ředitel Muzea regionu Boskovicka Roman Malach a senátorka Jaromíra Vítková. Následovala zajímavá beseda s autory výstavy. Návštěvníci se dozvěděli o osudech některých československých židů, kteří uprchli do Sovětského svazu. Stovky tisíc běženců, kteří překročili hranice do Sovětského svazu, případně přebývali na území, jež bylo okupováno v průběhu války Sovětským svazem, se často staly oběťmi tamějšího represivního režimu. Zajímavé bylo také vyprávění o pátrání historiků v ukrajinských a ruských archivech.