Senátorka Ing. Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice uspořádali „Posezení v adventním čase“ druhou adventní neděli 8. prosince 2019.

„Letos jsme se sešli v kině Panorama v Boskovicích, kde byl promítnut film o sv. Anežce České. Anežka Česká byla před 30 lety svatořečena v Římě a tento akt se stal symbolem svobody,“ uvedl starosta Orla jednoty Boskovice Ing. Jaroslav Vítek. Sál kina byl téměř zaplněn. Po přestavení filmu seznámila senátorka Ing. Jaromíra Vítková přítomné s programem Národní pouti v Římě a přiblížila atmosféru pouti dokumentujícími fotografiemi.

„V úterý 12. listopadu 2019 to bylo přesně 30 let od chvíle, kdy byla Anežka svatořečena papežem Janem Pavlem II. Zúčastnila jsem se senátní delegace národní poutě v Římě u příležitosti oslav 30 let od svatořečení Anežky České. V úterý 10 hodin se uskutečnila pontifikální mše v Bazilice svatého Petra, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Nechyběl poté ani slavnostní koncert České nebe ke cti sv. Anežky. Zažila jsem krásná setkání, prožila jsem silné okamžiky při všech bohoslužbách a setkala se s řadou významných a dobrých lidí. Radostí pro mě byla i krátká shledání s poutníky z Jižní Moravy. Účast na národní pouti v Římě k výročí svatořečení svaté Anežky České byla zážitkem na celý život. I proto jsem velice ráda, že jsem mohla právě v Boskovicích nechat promítnout film o svaté Anežce České díky zapůjčení TV NOE. Svatá Anežka Česká se narodila na královském hradě Pražském, její otec byl král Přemysl Otakar I. Ač byla svatá Anežka z rodu královského, nebyl její život snadný. Celý život zasvětila službě Kristu a bližním. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života. Obětavě sloužila trpícím a byla všemi milována,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.

Diváci si odnesli zajímavé poznatky o nelehkém životě svaté Anežky České. Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbolem milosrdenství.