Senátorka Ing. Jaromíra Vítková pozvala do Boskovic generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla. V pátek 13. března 2020 pan generální ředitel navštívil paní senátorku Vítkovou v regionální kanceláři, dále proběhla menší debata se starosty „severního úseku“ v Boskovicích na Orlovně. Zde senátorka Vítková informovala společně s generálním ředitelem o aktuálním stavu přípravy silnice 43. „Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vybralo jednu nejvhodnější variantu v rámci Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK, jedná se o variantu I/2 „silniční I/43“. Bude následovat projednávání s veřejností a poté konečné schválení této varianty. V úterý 10. března jsem na Podvýboru pro energetiku a dopravu v Senátu informovala o aktuálním stavu naplňování usnesení Senátu v souvislosti s Peticí na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, kterou Senát projednal v červenci 2018,“ sdělila senátorka Vítková.

Generální ředitel ŘSD Ing. Radek Mátl informoval o jednotlivých úsecích silnice 43. Takzvaný „Jižní“ úsek od D1 po Kuřim je nejvíce problematický. Úsek Bořitov – Svitávka je s předpokladem zahájení výstavby v roce 2025. Dle ŘSD se předpokládá zahájení prací na DUR v dubnu 2020. Souběžně se bude řešit i „Třetí“ úsek, jakmile budou splněny požadavky Centrální komise MD ČR. Ředitel Ing. Mátl uvedl, že pro „Třetí“ úsek od Svitávky po napojení na D35 (Staré Město) bude zahájena projekční činnost po splnění požadavků Centrální komise.

Centrální komise MD ČR vrátila Technicko-ekonomickou studii k přepracování s požadavkem na zadání nových průzkumů, jedná se například o vyhodnocení dopadu na životní prostředí, geologickou rešerši, geodetické zaměření, pasportizaci. V letošním roce se předpokládá znovu předložení dopracované studie Centrální komisi. Ředitel Ing. Mátl přislíbil, že bude vyjednávat, aby požadavky na dopracování byly minimalizovány z důvodu úspory času.

„Za výstavbu silnice 43 dlouhodobě usiluji a snažím se neustále komunikovat se zástupci ŘSD ČR, MD ČR a dalšími institucemi. Pro desetitisíce (až sto tisíc) obyvatel je nutné řešit dopravu v severní části Jihomoravského kraje a přilehlých oblastech kraje Pardubického. Všichni podnikatelé, stejně jako samosprávy, se shodovali v tom, že špatná dopravní přístupnost je limitujícím prvek možného většího rozvoje. I Policie ČR shledává, že stávající I/43 je nebezpečná, protože je kapacitně přetížená, což dokladují každoroční statistiky lehkých, těžkých a smrtelných zranění u dopravních nehod. Přetížená I/43 není kapacitně uzpůsobena k řešení nehod, požárů, přepravy nemocných a dalších nepředvídaných událostí a neumožňuje rychlé zásahy v těchto situacích. Jsem ráda, že se pan generální ředitel do Boskovic dostavil. Ukázala jsem mu těleso tzv. „Německé dálnice“ přímo v terénu, zastavili jsme se u mostu u Vanovic a u Bačova,“ zakončila senátorka Vítková.