Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla zpravodajkou Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. „Od projednání na plénu Senátu jsem v neustálém kontaktu se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Vyměnila jsem si také korespondenci s ministrem zemědělství ohledně naplňování usnesení, která přijal Senát. Situaci se snažím napomáhat neustále, les je důležitý ekosystém zadržující vodu, má nezastupitelný význam pro ochranu půdy, ovzduší, živočichy, rostliny“ uvedla senátorka Vítková.

 

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková přijala pozvání na Valnou hromadu Komory soukromých lesů v ČR, která se konala 13. února 2020 v Jihlavě. Valné hromady se zúčastnil náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář a další hosté. Hlavní téma - současná kůrovcová kalamita - vyvolal velkou diskuzi. Některá usnesení Senátu, schválena v rámci petice, se již podařilo naplnit, například požadavek k sadebnímu materiálu. Ohledně finanční pomoci při řešení kůrovcové kalamity byla výzva k podávání žádostí vypsána, ale se zpožděním až v říjnu 2019. „Některým žadatelům již byl požadovaný finanční obnos za období říjen 2017 – prosinec 2018 vyplacen, ale finanční výpomoc za roky 2019 a 2020 není stále jistá. I v dalších létech, kdy vlastníci nebudou mít zisk, bude třeba o lesní pozemky a nově vysazené porosty pečovat, proto je třeba s tímto počítat ve státním rozpočtu. Je známo, že České lesy s.p. odvedl do státní pokladny 32 miliard Kč, měla být tedy odložena určitá částka pro případy, jako je nynější kalamita. Dalším požadavkem byla novela zákona o lesích a zákona o myslivosti. Dílčí novely již byly schváleny, ale komplexnější zatím chybí. Doporučení Senátu, aby v současné kalamitní situaci byla zrušena výběrová řízení na provádění těžby, asanace a přepravy kůrovcového dříví – lhůty, odvolání a podobně, která ztěžují rychlé a účinné zasahování v napadených oblastech, však naplněno nebylo,“ uvedla ve svém vystoupení senátorka Vítková.

„Musíme zajistit plnění všech funkcí lesa. Na základě mých zjištění ze senátního obvodu uvádím, že by bylo dobré založit Fond pro úhradu tzv. ekologické újmy pro vlastníky lesní půdy, protože po obnově lesních porostů, tyto budou vyžadovat péči, ale nepřinesou zisk, ze kterého by vlastníci mohli v dalších letech péči provozovat. Další problém se týká obcí, ve kterých se projevuje zvýšená doprava při odvozu kalamitního dřeva a ničí se místní komunikace a silnice nižších tříd. Je na zvážení, zda by nepomohlo zřízení Fondu pro obnovu místních komunikací a komunikací III. tříd v obcích a krajích,“ zakončila senátorka Vítková.