V nadcházejících volbách budou Blanensko a Boskovicko zastupovat tito naši kandidáti!              


Jihomoravský kraj schválil Aktualizaci zásad územního rozvoje, kde je také uvedena konečná trasa silnice 43. Senátorka a zastupitelka Jihomoravského kraje Jaromíra Vítková o urychlení přípravy stavby silnice 43 neustále usiluje již dlouhou dobu. Komunikuje nejen se zástupci ŘSD ČR, Ministerstva dopravy, ale je také v kontaktu s projektovou kanceláří PK OSSENDORF s.r.o. a s Kanceláří architekta města Brna.   „Navštívila jsem Kancelář architekta města Brna 17. září, kde jsem se setkala s...


Zveme Vás i s dětmi na rodinné odpoledne s námi!  


„Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele. Pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, ve kterých jsou shrnuty zásadní problémy předškolního vzdělávání. Proto jsem společně s Výborem pro vzdělávání iniciovala organizaci kulatého stolu v Senátu,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková. Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a...


Zveme Vás 8. srpna v 9:00 na 16. ročník pochodu po stopách pátera Ševčíka!  


V Senátu se projednával „školský zákon“, jehož hlavní změnu tvoří úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky. Největší debata i v Poslanecké sněmovně byla kolem povinnosti maturity z matematiky, kterou tento zákon odkládá. Povinné budou 2 zkoušky a to z českého jazyka a volba žáka mezi matematikou a cizím jazykem. V rámci projednávání školského zákona byla v Senátu velká diskuze.   „Matematika je důležitá, ale ani odborná veřejnost nemá shodný názor na maturitu z matematiky. Vnímám také...


V prostředí českého sportu, zejména toho amatérského, je dlouhodobým problémem nedostatek finančních prostředků na provoz sportovních klubů a oddílů. Jejich činnost závisí na dotacích. Tuto situaci ještě prohloubila současná koronavirová krize. Oddíly nemohly provozovat sportovní činnost, ani pořádat sportovní akce. Národní sportovní agentura (NSA) připravila návrh dotačního programu pro sportovní organizace s alokací jedné miliardy korun. V Senátu se této problematice podrobněji věnuje...


Město Boskovice za posledních léta realizovalo řadu velkých investičních akcí, jak v oblasti, sportu, tak i kultury. Rekonstrukcí tak prošly nejen sportoviště, ale také kino s budovou KZMB, skleník, budova muzea, v posledních letech také sokolovna. Významné byly také investice do budov v městské památkové zóně, ať městských (např. radniční věž), tak budov jiných vlastníků (prostřednictvím programu regenerace). Knihovna na své nové prostory zatím čeká. Do budovy na nám. 9. května se boskovická...


„V koronavirové situaci je třeba myslet do budoucna. Všichni skloňují, že sucho je obrovský problém, který se bude zvětšovat. Lesy a sucho spolu souvisí, a proto jsem se rozhodla s dalšími dobrovolníky jít do lesa a pomoci připravit prostor pro novou výsadbu. Vzhledem k tomu, že nyní jsou akce v obvodu omezené, vyčlenila jsem si dva dny mezi přípravou na schůzi Senátu,“ uvedla svůj záměr senátorka Jaromíra Vítková. Lesy jsou v posledních letech postiženy, zejména suchem a lýkožroutem...


Les je pro většinu z nás zcela samozřejmým místem vycházek, koloritem místní krajiny a města Boskovice. Podobně jako v celé republice o něj rychle přicházíme. Není třeba uvádět všechny blahodárné funkce lesa, abychom si plně uvědomili, že les potřebujeme. Nepomůže nám ani argument, že v některých dřívějších dobách naše krajina zalesněna nebyla a že jsme jen součástí střídání dob ledových a meziledových. Shodujeme se, že pro zachování a obnovu lesa chceme udělat maximum.   Město Boskovice...


Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla zpravodajkou Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. „Od projednání na plénu Senátu jsem v neustálém kontaktu se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Vyměnila jsem si také korespondenci s ministrem zemědělství ohledně naplňování usnesení, která přijal Senát. Situaci se snažím napomáhat neustále, les je důležitý ekosystém zadržující vodu, má nezastupitelný význam pro ochranu půdy, ovzduší, živočichy, rostliny“ uvedla...


Zveme Vás k obeznámení se s novinkami ze Senátu a dalších míst!  


V naší republice se objevil obrovský nedostatek roušek pro všechny obyvatele v souvislosti s bojem proti koronaviru. Díky iniciativě mnoha jednotlivců, spolků, organizací a dalších ochotných lidí vzniklo tzv. „šití roušek“. I já jsem se zapojila a s dalšími dobrovolnicemi jsme ušili za 2 dny 105 roušek pro pracovníky Domova pro seniory v Černé Hoře. Další roušky šijeme dál. Díky této obrovské občanské iniciativě, která vzešla mezi lidmi, pokrýváme místa, kde roušky chybí. Tímto bych chtěla...


Senátorka Ing. Jaromíra Vítková pozvala do Boskovic generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla. V pátek 13. března 2020 pan generální ředitel navštívil paní senátorku Vítkovou v regionální kanceláři, dále proběhla menší debata se starosty „severního úseku“ v Boskovicích na Orlovně. Zde senátorka Vítková informovala společně s generálním ředitelem o aktuálním stavu přípravy silnice 43. „Zastupitelstvo Jihomoravského kraje vybralo jednu nejvhodnější variantu v rámci...


Krajští zastupitelé na svém zasedání dne 27. 2. 2020 schválili výběr nejvhodnější varianty řešení v Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „V roce 2019 jsme v zastupitelstvu schválili Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Zpráva obsahovala 3 doporučené varianty silnice 43 a zpráva byla tzv. zadáním pro aktualizaci Zásad územního rozvoje JMK,“ uvedla senátorka Vítková. Ve Zprávě pro uplatňování ZÚR JMK byly navrženy 3 varianty: varianta I/1...


Dodržování lidských práv na území poloostrova Krym bylo předmětem konference v Senátu, kterou uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Vyslechli jsme svědectví a osobní zkušenosti o únosech, zakládání složek odpůrců, "osídlování" Krymu občany ruské národnosti, věznění a dalších politických represích. Oleh Sencov (režisér a občanský aktivista, bývalý politický vězeň, držitel Sacharovovy ceny EP) a Tetiana Pečončyk (zástupkyně ukrajinské nevládní organizace) popsali...


Na Boskovickém setkání zastupitelstva 25.2.2020 složil slib nový zastupitel za naši stranu Michal Knödl. Nahrazuje Tomáše Pléhu, který musel bohužel z rodinných důvodů odstoupit z funkce. Tomášovi děkujeme za jeho dosavadní práci a Michalovi hodně energie do nové funkce!        


V sobotu 22. února se v Boskovicích uskutečnil Duchovní den. Zájemci mohli navštívit památník kardinála Špidlíka, kde promluvila iniciátorka vybudování památníku senátorka Ing. Jaromíra Vítková, autorka MgA. Magdaléna Roztočilová a prof. Richard Čemus. Program následně pokračoval komentovanou prohlídkou výstavy v Muzeu regionu Boskovicka, které se zúčastnili její autoři, Ing. arch. Jiří Šťasta, prof. Dr. Richard Čemus SJ a editorka Petronilla Čemus. Závěrečnou částí programu bylo uvedení knihy...


Dovolujeme si Vás pozvat na Duchovni den v Boskovicích 22. 2. 2020, kdy se bude konat mimo jiné představení knihy prof. Čemuse k výročí Tomáše kardinála Špidlíka.   


Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla zpravodajkou Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Senát k Petici přijal konkrétní usnesení na schůzi dne 13. června 2019. „Od té doby jsem v neustálém kontaktu se zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Vyměnila jsem si také v srpnu 2019 dopis s ministrem zemědělství ohledně naplňování usnesení, která přijal Senát a situaci se snažím sledovat neustále,“ uvedla senátorka Vítková. Senátorka Ing. Jaromíra Vítková byla...


V neděli 9. února se uskutečnila výroční schůze KDU-ČSL Boskovice. Dorazil i vzácný host František Hasoň - místostarosta Blanska. Probrali jsme všechny události uplynulého roku a výzvy do kulatého roku 2020, ale byl čas i na neformální "poklábosení".  


Ve volbě předsedy na mimořádném sjezdu strany zvítězil Marian Jurečka se ziskem 205 hlasů. Na druhém místě skončil Jan Bartošek, který získal 142 hlasů. Třetí se umístnil Jan Horníček s 10 hlasy. První místopředsedkyní se stala Šárka Jelínková. Řadovými místopředsedy jsou Jan Bartošek, Petr Hladík, Tomáš Zdechovský a Ondřej Benešík. Bohuslav Niemec získal nadpoloviční většinu hlasů, nicméně se do předsednictva nedostal, protože skončil na pátém místě.  „Pojďme společně budovat lepší...


Senátorka Ing. Jaromíra Vítková uspořádala v Senátu seminář na téma „Jesle X dětské skupiny“. Seminář reagoval na současný návrh novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Předkladatelem novely je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současný návrh preferuje změnu terminologie spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“, to bude znamenat i změnu názvu zákona. Návrh zavádí nový typ služby péče o malý počet...


Senátorka Ing. Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice uspořádali „Posezení v adventním čase“ druhou adventní neděli 8. prosince 2019. „Letos jsme se sešli v kině Panorama v Boskovicích, kde byl promítnut film o sv. Anežce České. Anežka Česká byla před 30 lety svatořečena v Římě a tento akt se stal symbolem svobody,“ uvedl starosta Orla jednoty Boskovice Ing. Jaroslav Vítek. Sál kina byl téměř zaplněn. Po přestavení filmu seznámila senátorka Ing. Jaromíra Vítková přítomné s...


V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka, světoznámého teologa Tomáše kardinála Špidlíka. K této příležitosti připravilo Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti výstavu Kardinál Tomáš Špidlík (1919-2010) Z celého srdce. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Zahájení proběhlo 5. prosince 2019 v prostorách Muzea regionu Boskovicka....


Senátorka Jaromíra Vítková Vás společně s Orlem Boskovice zve na promítání dokumentu o Anežce České. Promítání se uskuteční 8.12.2019 od 14:00 v kině Panorama!    


Zveme Vás na výstavu o kardinálu Špidlíkovi - "Z celého srdce". Výstava se koná od 5.12.2019 do 23.2.2020 v Muzeu region Boskovicka.  


Rádi bychom Vás pozvali 4.12.2019 do auly gymnázia Boskovice na literární pořad ze života a díla kardinála Tomáše Špidlíka!  


Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů 17. listopadu zorganizovali letos již 6. rokem senátorka Jaromíra Vítková, Junák – český skaut středisko Boskovice a Orel jednota Boskovice. Akce je zahrnuta do celorepublikové aktivity Festival svobody. Lidé se v podvečer sešli u památníku, aby si připomněli výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci Československa. Skaut Boris Láník provázel přítomné důstojným programem. Nejprve vystoupila senátorka...


Senátorka Jaromíra Vítková a Orel jednota Boskovice uspořádali další akci v rámci oslav 100. výročí narození Tomáše Kardinála Špidlíka, připravenou ve spolupráci s ÚSTR a Muzeem regionu Boskovicka. Beseda „Kardinál Špidlík a duchovní v dobách totality“ se Stanislavou Vodičkovou na téma vztahující se k 17. listopadu – Dni boje za svobodu a demokracii se uskutečnila 16. listopadu 2019 v Muzeu regionu Boskovicka. Besedu zahájila senátorka Jaromíra Vítková. Stanislava Vodičková se zaměřila na vliv...


Orel Jednota a senátorka Jaromíra Vítková si Vás dovolují pozvat na setkání u památníku obětem totalitních režimů v neděli 17.11.2019 od 17:00 na ulici Antonína Trapla pod kostelem.  


Zveme Vás v sobotu 16.11.2019 od 15:00 do Muzea regionu Boskovicka na besedu na téma "Kardinál Špidlík a duchovní v dobách totality".  


V prosinci 2019 uplyne 100 let od narození nejvýznamnějšího boskovického rodáka a světoznámého teologa. Tomáš kardinál Špidlík byl světově proslulým znalcem spirituality křesťanského Východu, významným představitelem ekumenického úsilí a reprezentoval a propagoval českou kulturu. Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu konferenci „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“, ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci a pod...


 Dne 8. října 2019 byla v Senátu Parlamentu České republiky zahájena výstava o Tomáši kardinálu Špidlíkovi s názvem „Z celého srdce“. K příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka připravilo tuto výstavu Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.   Na slavnostním zahájení přivítala všechny přítomné za Muzeum regionu...


Voda je nenahraditelnou surovinou a součástí našeho každodenního života. Dlouhodobé sucho trápí nejen zemědělce, ale každého z nás. Voda je strategická surovina. Ústavní ochrana vody bude znamenat nadřazení obecného zájmu o její ochranu. Ve skutečnosti se to může promítnout při ochraně podzemních vod před kontaminací nebo při budování opatření zadržujících vodu v krajině. Česká republika se tak hrdě přihlásí k boji proti suchu a dá jasně najevo, že bez vody se nedá žít.   15. důvodů proč je...


V neděli 15. září 2019 se v boskovickém kostele sv. Jakuba st. konal Koncert duchovní hudby. Koncert se konal v rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, které pořádá senátorka Jaromíra Vítková společně s Jednotou orel Boskovice. Také byl koncert zahrnut do programu Dnů evropského dědictví. Na začátku všechny přítomné přivítala senátorka Jaromíra Vítková, která krátce připomněla velkou osobnost kardinála Špidlíka. Poté vystoupil Smíšený pěvecký sbor Janáček Boskovice pod...


Zveme Vás na zájezd do Prahy na konferenci "Duchovní odkaz J.E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ". Zájezd se bude konat v pondělí 21.10.!


Zveme Vás v neděli 1.9.2019 od 14:00 do parku u zámeckého skleníku na Festival dětských a mládežnických folkových skupin!  


Dne 15. září se od 15:00 bude konat koncert duchovní hudby na počest Tomáši kardinálovi Špidlíkovi!   


Rok 2019 je hlavní rok oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, které pořádá senátorka Jaromíra Vítková ve spolupráci s Orlem jednotou Boskovice a vše je pod záštitou Ministerstva kultury. První vyvrcholení se uskutečnilo tuto sobotu, 17. 8. 2019, odhalením památníku. Odhalení památníku se uskutečnilo na ul. Bělské v Boskovicích, nedaleko jeho rodného domu. Na začátek vystoupil Kytarový sbor při kostele sv. Jakuba st. v Boskovicích pod vedením Mgr. Kindermannové. Poté všechny...


Letos se konal již 15. ročník Pochodu po stopách pátera Ševčíka v sobotu 10. 8. 2019. Akci tradičně pořádá Orel jednota Boskovice. Start byl v 9 hodin od Modré Věže v Boskovicích. Akci využili cyklisté i turisté, mezi cyklisty se zúčastnila také senátorka Jaromíra Vítková a starosta Orla jednoty Boskovice Jaroslav Vítek. Zastavení bylo u kaple sv. Otýlie, v Bačově a ve Vískách. V Bačově si Bačověnky (Deniska, Julinka a Bára) připravily pro turisty malé občerstvení, povídání o historii nově...


Senátorka Jaromíra Vítková zorganizovala setkání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR k tématu aktuální situace přípravy a realizace D43. Setkání se uskutečnilo ve středu 31. 7. 2019 v Boskovicích v budově Orlovny. Přítomen byl ředitel závodu Brno Ing. David Fiala, vedoucí úseku výstavby silnic Závodu Brno Ing. Tomáš Vyhlídal a Ing. Miroslava Seidelová, z oddělení koncepce a ÚP Morava. Za Jihomoravský kraj byl přítomen náměstek hejtmana Mgr. Martin Maleček. O setkání byl velký zájem z...


Dne 17. srpna se od 15:00 bude konat odhalení pomníku Tomáši kardinálovi Špidlíkovi!  


Dne 10. srpna se koná 15. ročník Pochodu po stopách P. Ševčíka!  


Petice „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ podepsalo celkem 16 543 petentů. Petenti apelují na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v České republice. Petenti uvádějí svoji znepokojenost se situací v ČR v rámci pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity. Dle nich jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. Petenti požadují, aby stát...


Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková společně uspořádali Turnaj v malé kopané „O pohár kardinála Špidlíka“. Jednalo se o jednu z akcí pořádaných ke 100. výročí narození kardinála Špidlíka. Turnaj se uskutečnil v sobotu 22. června 2019 ve sportovním areálu Červené zahrady v Boskovicích. Organizačně turnaj zajišťovali za Orla jednotu Boskovice Aleš Soldán a Michal Knödl. Zúčastnili se hráči ze 4 týmů: OREL Boskovice, OREL ROCK Boskovice, Dynamo Čížovky a FC Olomouc. Hrací doba...


Krásné léto Vám přeje celé Boskovické KDU - ČSL!  


Dne 22.6.2019 se uskuteční Turnaj v Malé Kopané o Pohár kardinála Špidlíka. Všichni jste srdečně zváni!  


U příležitosti Svátku matek uspořádala senátorka Jaromíra Vítková společně s Orlem jednotou Boskovice 13. května 2019 Koncert nejen pro maminky. Letos se nesl koncert v duchu 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka. Zámecký skleník se zaplnil nejen maminkami, ale i babičkami a celými rodinami, které se přišly podívat na jejich šikovné děti. Úvodním slovem senátorka Jaromíra Vítková všechny přivítala a europoslanec Tomáš Zdechovský všem popřál ke Svátku matek. Vystoupila Cimbálová muzika...


Dne 30.4. 2019 projednala centrální komise Ministerstva dopravy Technicko-ekonomickou s názvem „D43 Bořitov – Staré město D35 včetně HDM4“. K projednání byly předloženy různé varianty šířkového uspořádání (dvoupruh, vystřídaný třípruh, čtyřpruh), zejména úseku mezi MUK Svitávka a D35. Na základě projednání lze konstatovat, že komise jednoznačně souhlasila s tím, že se bude úsek Bořitov – MUK Svitávka připravovat jako čtyřpruh o kategorii S26,0/130 a to z důvodu invariantnosti řešení. O...


Dne 22. února proběhla v Cetkovicích okresní konference KDU-ČSL okresu Blansko. Předsedkyní okresní organizace byla zvolena paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Dalšími členy předsednictva jsou Ing. František Hasoň, Ing. Stanislav Kamba, Ing. Michal Škvařil a Mgr. František Boček. V 21 členném výboru okresní organizace mají Boskovice kromě předsedkyně Jaromíry Vítkové další 3 členy Barboru Palánovou, Dagmar Hamalovou a Michala Knödla. Blahopřejeme Ing. Jaromíře Vítkové k jejímu zvolení....


Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů 17. listopadu zorganizoval Junák – český skaut středisko Boskovice, Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková. Lidé se tu v podvečer sešli, aby si připomněli 29. výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci Československa. Se svým projevem vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která připomněla události 17. listopadu 1939 a 1989. Zazněla československá hymna a Svatováclavský chorál, byly...


Senátorka Jaromíra Vítková již dlouhou dobu spolupracuje s Ústavem pro studium totalitním režimů a do Boskovic přivedla již několik zajímavých výstav na různá témata. Letos se jí podařilo zapůjčit výstavu Ve znamení tří deklarací a Židé v gulagu. Výstava Židé v gulagu se věnuje osudům československých židů v sovětských pracovních táborech v období II. světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek. Výstava byla přístupná v Židovském obecním domě v Boskovicích od 21....


Děkujeme všem voličům, kteří nás v komunálních volbách podpořili. Velký dík patří také všem našim kandidátům za ochotu kandidovat a za jejich pomoc. Pro další čtyři roky Vám slibujeme, že budeme pro Vás pracovat stejně usilovně jako doposud ne-li více. Pokud už teď máte pro Boskovice i pro nás jakékoliv podněty a nápady co zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Všem moc děkujeme!


Vzhůru, máme svůj vlastní stát je výstava připravená Muzeem regionu Boskovicka k 100. výročí založení Československa. Senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka města Dagmar Hamalová přijaly záštitu nad touto odborně připravenou a na zajímavosti bohatou výstavou. Výstava je ke shlédnutí do 25. listopadu 2018.   


Dny evropského dědictví jsou celostátní kampaní. V Boskovicích se tradičně v rámci Dnů evropského dědictví otevírají zdarma sakrální památky. Provoz památek o druhém zářijovém víkendu zajišťoval boskovický Klas - klub aktivních seniorů, Římskokatolická farnost Boskovice, farní sbor Československé církve evangelické a Muzeum regionu Boskovicka. Společně jsme se v kostele Všech Svatých setkaly s vedoucí Klasu paní Marií Sedlákovou.  


Městská správa sociálních služeb Boskovice poskytuje péči a velice kvalitní služby seniorům. Jednou z oblastí života seniorů jsou aktivizační programy. K oblíbeným podzimním akcím patří sportovní hry nápaditě připravované celým kolektivem domova pro seniory. Letošní ročník byl ve znamení antiky. Akce se zúčastnila senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka Dagmar Hamalová. Do všech zařízení Městské správy sociálních služeb  rády docházíme, například na velikonoční mši svatou, pravidelné...


Nedělní koncert v Boskovicích pro kardinála Tomáše Špidlíka zaplnil kostel sv. Jakuba st. V úvodu vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která celý koncert připravila. Sbor BaczBand si připravil hudební repertoár ze zpěvníku Hosana či od autorů Anežky Hradilové, Simony Martausové, skupiny Good Work a dalších. Diváci si vyposlechli příjemnou hudbu doprovázenou mluveným slovem a promítáním fotografií kardinála T. Špidlíka. Zážitek z koncertu byl ohromný a každého pohladil na srdci.  


Mladkov se stal v roce 1968 přidruženou obcí Boskovic. V sobotu 8. září jsme slavili 600 let této obce mší svatou na opravené návsi, odhalením a žehnáním pamětní desky a obnoveného kříže. Pamětní desku, inspirovanou pečetí obce Mladkov, vytvořila Magdaléna Roztočilová. Na nové návsi ji společně odhalily senátorka Jaromíra Vítková a starostka města Boskovice Hana Nedomová. Poté se všichni účastníci přesunuli z návsi průvodem, který vedl koňský povoz a šermíři, za obecní dům, kde program...


Rodinné odpoledne s KDU-ČSL i přes nepřízeň počasí přivítalo děti i dospělé. Děti si užily skákací hrad, dílničky, malování na obličej a různé hry a to vše za doprovodu příjemné hudby. Kandidáti byli připraveni v dobré náladě. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na Vás na stánku příští týden na náměstí!!!  


Orel jednota Boskovice a KLAS Boskovice pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové uspořádal v pondělí 3. září ve farním sále besedu s Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze. Senátorka úvodem všechny přítomné přivítala a předala slovo Monsignorovi Mikuláškovi. Jeho prezentace nesla název Farnost jako společenství. Dozvěděli jsme se, jak farnosti vznikaly, co farnost znamená z mnoha pohledů a jak může společenství fungovat. Ke konci byl prostor pro dotazy či vlastní...


Senátorka Jaromíra Vítková přijala nabídku podpory výstavy Nejdelší noc, která přináší mnoho nových poznatků k okupaci Československa z 20. na  21. 8.1968. Výstavu připravilo Muzeum regionu Boskovicka. Všechny přítomné přivítal za Muzeum Mgr. Petr Vítámvás, který poté předal slovo senátorce Ing. Jaromíře Vítkové a plukovníku Eduardu Kočvarovi. Výstava pojednává o tragické události konce šedesátých let. Přibližuje nejen události 21 . srpna 1968, ale také situaci již od podzimu 1967.  


Dne 30. 8. 2018 proběhlo slavnostní zahájení provozu rozšířených prostor Mateřské školy Boskovice, pracoviště Bílkova spojené s dnem otevřených dveří.  Za KDU-ČSL Boskovice se slavnostního zahájení zúčastnila senátorka Jaromíra Vítková, místostarostka města Dagmar Hamalová, zastupitel Tomáš Pléha a tajemnice výboru KDU-ČSL okresu Blansko Barbora Palánová. Celkové náklady investiční akce dosáhly 27 milionů Kč. Akce byla podpořena dotací 21 milionů Kč z Integrovaného regionálního operačního...


V sobotu 4. srpna se konal 14. ročník tradiční akce jednoty Orel Boskovice Pochod po stopách p. Ševčíka. Turisté či cyklisté startovali v 9:00 od Modré věže v Boskovicích. U startu účastníky přivítala senátorka Jaromíra Vítková, starosta jednoty Orla Jaroslav Vítek a předseda MO KDU-ČSL Boskovice Michal Knödl. Mezi účastníky nechyběla místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová a středoškolský učitel Tomáš Pléha. Turisté měli první zastávku u kaple sv. Otýlie a na Bačově je čekalo zastavení...


Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční výbor předsedovi senátu Milanovi Štěchovi. Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Garanční výbor shledává Petici za D 43 důvodnou a následná navržená usnesení se...


V úterý 15.5.2018 uspořádal Symfonický orchestr města Boskovice v Sokolovně koncert s názvem Z melodie do melodie, kterého se za město Boskovice zúčastnila místostarostka města Mgr. Dagmar Hamalová. Na úvod zazněl Fučíkův Vjezd gladiátorů, nemohl chybět Offenbachův Kankán nebo Ježkův Bugatti-step, ve kterém sólový part fenomenálně provedl Martin Štěpánek. Dále na psací stroj za doprovodu orchestru zahrála Miroslava Krajíčková, manažerka Sokolovny, Andersonovu skladbu Typewriter. A protože byl...


V neděli 3. 6. 2018 se v Bačově konala pouť se svěcením obnoveného křížku. Bačovští měli letošní pouť 3. června slavnostnější. Netradiční začátek byl obohacen o svěcení obnoveného křížku u autobusové zastávky. I přes menší průtrž mračen se sešel hojný zástup bačovských občanů i poutníků, mezi nimiž zavítala milá návštěva, senátorka Jaromíra Vítková. Začátek patřil symbolickému přestřižení pásky u zastávky, kterého se ujala senátorka a zástupkyně osadního výboru Bačov Vendula Dokoupilová. Po...


Nejen k aktuálním investičním akcím, ale také k dlouhodobějším záměrům v oblasti dopravy se setkáváme společně s boskovickými občany. V tomto volebním období byla připraveno několik dopravních projektů – studie intenzity dopravy, vyhledávací studie pro případný obchvat, projekty dalších dopravních staveb ve městě. Občané měli možnost seznámit se a diskutovat o přípravě projektu Boskovické spojky, o realizovaných a připravovaných stavebních akcích. Podobně se snažíme a komunikovat s občany...


V červnu proběhla v kostele sv. Jakuba staršího jubilejní 20. přehlídka chrámových sboru, které se zúčastnilo 12 sborů z celé jižní Moravy. Přehlídku pořádala Římskokatolická farnost Boskovice a společnost Musica Sacra. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj a město Boskovice. Účastníky akce přišli pozdravit brněnský biskup Vojtěch Cikrle, senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka města Dagmar Hamalová.  


V sobotu 4.8. 2018 od 9.00 pořádá Orel jednota Boskovice a Orel jednota Vísky a Bačověnky již XIV. ročník Pochodu po stopách p. Ševčíka.    


Koncert nejen pro maminky k příležitosti Svátku matek uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice ve čtvrtek 10. května 2018 v prostorách boskovické Synagogy Maior.    Koncertní akci dával dohromady Mgr. Tomáš Pléha, pedagog na SPgŠ Boskovice. Záštitu nad koncertem převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková.