Dne 22. února proběhla v Cetkovicích okresní konference KDU-ČSL okresu Blansko. Předsedkyní okresní organizace byla zvolena paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Dalšími členy předsednictva jsou Ing. František Hasoň, Ing. Stanislav Kamba, Ing. Michal Škvařil a Mgr. František Boček. V 21 členném výboru okresní organizace mají Boskovice kromě předsedkyně Jaromíry Vítkové další 3 členy Barboru Palánovou, Dagmar Hamalovou a Michala Knödla. Blahopřejeme Ing. Jaromíře Vítkové k jejímu zvolení....


Vzpomínkové setkání u památníku obětem totalitních režimů 17. listopadu zorganizoval Junák – český skaut středisko Boskovice, Orel jednota Boskovice a senátorka Jaromíra Vítková. Lidé se tu v podvečer sešli, aby si připomněli 29. výročí sametové revoluce a výročí protestu studentů proti nacistické okupaci Československa. Se svým projevem vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která připomněla události 17. listopadu 1939 a 1989. Zazněla československá hymna a Svatováclavský chorál, byly...


Mladkov se stal v roce 1968 přidruženou obcí Boskovic. V sobotu 8. září jsme slavili 600 let této obce mší svatou na opravené návsi, odhalením a žehnáním pamětní desky a obnoveného kříže. Pamětní desku, inspirovanou pečetí obce Mladkov, vytvořila Magdaléna Roztočilová. Na nové návsi ji společně odhalily senátorka Jaromíra Vítková a starostka města Boskovice Hana Nedomová. Poté se všichni účastníci přesunuli z návsi průvodem, který vedl koňský povoz a šermíři, za obecní dům, kde program...


V úterý 15.5.2018 uspořádal Symfonický orchestr města Boskovice v Sokolovně koncert s názvem Z melodie do melodie, kterého se za město Boskovice zúčastnila místostarostka města Mgr. Dagmar Hamalová. Na úvod zazněl Fučíkův Vjezd gladiátorů, nemohl chybět Offenbachův Kankán nebo Ježkův Bugatti-step, ve kterém sólový part fenomenálně provedl Martin Štěpánek. Dále na psací stroj za doprovodu orchestru zahrála Miroslava Krajíčková, manažerka Sokolovny, Andersonovu skladbu Typewriter. A protože byl...


Senátorka Jaromíra Vítková již dlouhou dobu spolupracuje s Ústavem pro studium totalitním režimů a do Boskovic přivedla již několik zajímavých výstav na různá témata. Letos se jí podařilo zapůjčit výstavu Ve znamení tří deklarací a Židé v gulagu. Výstava Židé v gulagu se věnuje osudům československých židů v sovětských pracovních táborech v období II. světové války. Autory výstavy jsou historici Jan Dvořák a Adam Hradilek. Výstava byla přístupná v Židovském obecním domě v Boskovicích od 21....


Rodinné odpoledne s KDU-ČSL i přes nepřízeň počasí přivítalo děti i dospělé. Děti si užily skákací hrad, dílničky, malování na obličej a různé hry a to vše za doprovodu příjemné hudby. Kandidáti byli připraveni v dobré náladě. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na Vás na stánku příští týden na náměstí!!!  


V neděli 3. 6. 2018 se v Bačově konala pouť se svěcením obnoveného křížku. Bačovští měli letošní pouť 3. června slavnostnější. Netradiční začátek byl obohacen o svěcení obnoveného křížku u autobusové zastávky. I přes menší průtrž mračen se sešel hojný zástup bačovských občanů i poutníků, mezi nimiž zavítala milá návštěva, senátorka Jaromíra Vítková. Začátek patřil symbolickému přestřižení pásky u zastávky, kterého se ujala senátorka a zástupkyně osadního výboru Bačov Vendula Dokoupilová. Po...


Děkujeme všem voličům, kteří nás v komunálních volbách podpořili. Velký dík patří také všem našim kandidátům za ochotu kandidovat a za jejich pomoc. Pro další čtyři roky Vám slibujeme, že budeme pro Vás pracovat stejně usilovně jako doposud ne-li více. Pokud už teď máte pro Boskovice i pro nás jakékoliv podněty a nápady co zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Všem moc děkujeme!


Orel jednota Boskovice a KLAS Boskovice pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové uspořádal v pondělí 3. září ve farním sále besedu s Mons. Mgr. Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze. Senátorka úvodem všechny přítomné přivítala a předala slovo Monsignorovi Mikuláškovi. Jeho prezentace nesla název Farnost jako společenství. Dozvěděli jsme se, jak farnosti vznikaly, co farnost znamená z mnoha pohledů a jak může společenství fungovat. Ke konci byl prostor pro dotazy či vlastní...


Nejen k aktuálním investičním akcím, ale také k dlouhodobějším záměrům v oblasti dopravy se setkáváme společně s boskovickými občany. V tomto volebním období byla připraveno několik dopravních projektů – studie intenzity dopravy, vyhledávací studie pro případný obchvat, projekty dalších dopravních staveb ve městě. Občané měli možnost seznámit se a diskutovat o přípravě projektu Boskovické spojky, o realizovaných a připravovaných stavebních akcích. Podobně se snažíme a komunikovat s občany...


Vzhůru, máme svůj vlastní stát je výstava připravená Muzeem regionu Boskovicka k 100. výročí založení Československa. Senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka města Dagmar Hamalová přijaly záštitu nad touto odborně připravenou a na zajímavosti bohatou výstavou. Výstava je ke shlédnutí do 25. listopadu 2018.   


Senátorka Jaromíra Vítková přijala nabídku podpory výstavy Nejdelší noc, která přináší mnoho nových poznatků k okupaci Československa z 20. na  21. 8.1968. Výstavu připravilo Muzeum regionu Boskovicka. Všechny přítomné přivítal za Muzeum Mgr. Petr Vítámvás, který poté předal slovo senátorce Ing. Jaromíře Vítkové a plukovníku Eduardu Kočvarovi. Výstava pojednává o tragické události konce šedesátých let. Přibližuje nejen události 21 . srpna 1968, ale také situaci již od podzimu 1967.  


V červnu proběhla v kostele sv. Jakuba staršího jubilejní 20. přehlídka chrámových sboru, které se zúčastnilo 12 sborů z celé jižní Moravy. Přehlídku pořádala Římskokatolická farnost Boskovice a společnost Musica Sacra. Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj a město Boskovice. Účastníky akce přišli pozdravit brněnský biskup Vojtěch Cikrle, senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka města Dagmar Hamalová.  


Dny evropského dědictví jsou celostátní kampaní. V Boskovicích se tradičně v rámci Dnů evropského dědictví otevírají zdarma sakrální památky. Provoz památek o druhém zářijovém víkendu zajišťoval boskovický Klas - klub aktivních seniorů, Římskokatolická farnost Boskovice, farní sbor Československé církve evangelické a Muzeum regionu Boskovicka. Společně jsme se v kostele Všech Svatých setkaly s vedoucí Klasu paní Marií Sedlákovou.  


Dne 30. 8. 2018 proběhlo slavnostní zahájení provozu rozšířených prostor Mateřské školy Boskovice, pracoviště Bílkova spojené s dnem otevřených dveří.  Za KDU-ČSL Boskovice se slavnostního zahájení zúčastnila senátorka Jaromíra Vítková, místostarostka města Dagmar Hamalová, zastupitel Tomáš Pléha a tajemnice výboru KDU-ČSL okresu Blansko Barbora Palánová. Celkové náklady investiční akce dosáhly 27 milionů Kč. Akce byla podpořena dotací 21 milionů Kč z Integrovaného regionálního operačního...


V sobotu 4.8. 2018 od 9.00 pořádá Orel jednota Boskovice a Orel jednota Vísky a Bačověnky již XIV. ročník Pochodu po stopách p. Ševčíka.    


Městská správa sociálních služeb Boskovice poskytuje péči a velice kvalitní služby seniorům. Jednou z oblastí života seniorů jsou aktivizační programy. K oblíbeným podzimním akcím patří sportovní hry nápaditě připravované celým kolektivem domova pro seniory. Letošní ročník byl ve znamení antiky. Akce se zúčastnila senátorka Jaromíra Vítková a místostarostka Dagmar Hamalová. Do všech zařízení Městské správy sociálních služeb  rády docházíme, například na velikonoční mši svatou, pravidelné...


V sobotu 4. srpna se konal 14. ročník tradiční akce jednoty Orel Boskovice Pochod po stopách p. Ševčíka. Turisté či cyklisté startovali v 9:00 od Modré věže v Boskovicích. U startu účastníky přivítala senátorka Jaromíra Vítková, starosta jednoty Orla Jaroslav Vítek a předseda MO KDU-ČSL Boskovice Michal Knödl. Mezi účastníky nechyběla místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová a středoškolský učitel Tomáš Pléha. Turisté měli první zastávku u kaple sv. Otýlie a na Bačově je čekalo zastavení...


Koncert nejen pro maminky k příležitosti Svátku matek uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice ve čtvrtek 10. května 2018 v prostorách boskovické Synagogy Maior.    Koncertní akci dával dohromady Mgr. Tomáš Pléha, pedagog na SPgŠ Boskovice. Záštitu nad koncertem převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková.    


Nedělní koncert v Boskovicích pro kardinála Tomáše Špidlíka zaplnil kostel sv. Jakuba st. V úvodu vystoupila senátorka Jaromíra Vítková, která celý koncert připravila. Sbor BaczBand si připravil hudební repertoár ze zpěvníku Hosana či od autorů Anežky Hradilové, Simony Martausové, skupiny Good Work a dalších. Diváci si vyposlechli příjemnou hudbu doprovázenou mluveným slovem a promítáním fotografií kardinála T. Špidlíka. Zážitek z koncertu byl ohromný a každého pohladil na srdci.  


Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen Petice) byla předána do Senátu 15. 2. 2018 paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou za petiční výbor předsedovi senátu Milanovi Štěchovi. Následně garanční Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (VVVK) uskutečnil k Petici veřejné slyšení v Senátu v úterý 13. března. Garanční výbor shledává Petici za D 43 důvodnou a následná navržená usnesení se...