V loňském roce byl dokončen přechod systému pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2. Na mnoha místech ČR tento přechod způsobil zhoršené podmínky televizního příjmu. Český telekomunikační úřad také avizoval záměr vydražit dvě nové televizní sítě a to bez větší veřejné pozornosti. To by mohlo ohrozit řešení nevyhovujícího televizního příjmu v rámci dnes fungujících sítí DVB-T2, protože již nebude možné uvolnit další kmitočtová pásma pro zlepšení současného přenosu. V Senátu se touto problematikou zabývala Stálá komise pro rozvoj venkova.

 

„Přechod na nový standard pozemního televizního vysílání DVB-T2 přinesl i řadu stížností od starostů. Navrhla jsem usnesení, kde chceme, aby ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo řešení těchto nedostatků. Dále chceme, aby vláda ani ministerstvo do doby zlepšení příjmu nepodnikalo unáhlené kroky, které by znemožnily využití zbývajících kmitočtů pro současné kanály. Problematika televizního příjmu je velmi odborná, ale je důležité upozornit na problémy, které s rámci přechodu nastaly a je třeba je vyřešit,“ sdělila senátorka Vítková, která usnesení v komisi navrhovala.

 

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA

I. bere na vědomí informace k přechodu systému pozemního televizního vysílání na nový standard DVB-T2;

II. vyzývá ministra průmyslu a obchodu a vládu ČR k důkladnému zhodnocení přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2 s ohledem na regiony, ve kterých přechod způsobil zhoršený televizní příjem;

III. vyzývá ministra průmyslu a obchodu a vládu ČR informovat Senát o návrzích řešení, která povedou ke zlepšení kvality televizního signálu do 31. 8. 2021;

IV. vyzývá ministra průmyslu a obchodu a vládu ČR předložit Senátu harmonogram postupu, který do roku 2030 povede ke zlepšení kvality televizního signálu, do 31. 8. 2021

V. žádá ministra průmyslu a obchodu a vládu ČR, aby do doby zlepšení příjmu televizního signálu ministerstvo ani vláda nepodnikalo unáhlené kroky, které by mohly znemožnit využití zbývajících kmitočtů pro současné kanály;

VI. pověřuje předsedu komise Jiřího Voseckého, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu;