Je to velká možnost pro mnoho lidí, kteří nejsou schopni splácet své závazky (dluhy). Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy původní dluh, a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo za nájem u obce. „Milostivé léto“ by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná příležitost, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.

Šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu tedy „milostivé léto“ bude pouze do 28. 1. 2022. Toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany. Dlužníci mají reálný zájem splatit dluhy a exekuce se zbavit a problémem je často právě příslušenství (někdy činí až několikanásobek původního dluhu). Města a obce a další věřitelé mají navíc možnost splacení původního dluhu a získání zpět své dlužné částky. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.

Vás, vážený čtenáři, prosím o sdělení uvedených možností těm, ve Vašem okolí, koho by se tato situace týkala. Každý se může dostavit do pomáhající instituce, jako jsou: Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! „Milostivé léto“ se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité.