Památková legislativa v České republice – praxe a výhledy, tak zněl název konference, kterou uspořádala v Senátu pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková. Konference se uskutečnila v pondělí 18. 10. 2021 v Jednacím sále za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního památkového ústavu, Archeologického ústavu Akademie věd ČR Praha i Brno, Památkového úřadu SR, Veřejného ochránce práv, Pražského hradu a krajů a dalších.

 

„Myšlenka uspořádat tuto konferenci vyplynula z mého dlouholetého působení na radnici v Boskovicích, kde jsem působila 16 let a měla jsem na starost Městskou památkovou zónu a památky situované mimo zónu. 13 x jsem za město zaslala přihlášku do soutěže o Cenu programu regenerace, dvakrát bylo město Boskovice mezi třemi nejlepšími. Kromě úspěchů jsem narážela také na obtíže, jako jsou nevkusné reklamy, opravy, které byly proti regulačnímu plánu, apod. To mě vedlo k zájmu o novelu zákona o státní památkové péči, kterou předložila senátorka Chmelová. V listopadu 2020 jsem svolala pracovní jednání k novele a zde se ukázalo, že dílčí řešení je problematické a je třeba širší diskuse,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Konferenci zahájila senátorka Jaromíra Vítková společně s náměstkem ministra kultury ČR Vlastislavem Ourodou. Na konferenci zazněla řada velmi zajímavých příspěvků ať už obecně na téma památkové legislativy, současného stavu a platné legislativy nebo specifických otázek ochrany archeologie. Na závěr byla specifikována možná řešení dílčích problémů památkové péče a proběhla bohatá diskuze.

 

„Památková péče je velmi obsáhlá oblast a jsem moc ráda, že se konferenci podařilo uspořádat na půdě Senátu. Padesátka odborníků se setkala, abychom definovali některé problémy památkové péče a hlavně zahájili širokou diskuzi, která by poukázala na problémy památkové péče a případně nastartovala přípravu novely zákona. Z příspěvků, které byly velmi přínosné, vyplynulo, že si některé oblasti zaslouží samostatnou pozornost. V tom jsme se shodli i s náměstkem ministra kultury ČR Vlastislavem Ourodou a společně hodláme připravit odborné konference či semináře na jednotlivé okruhy problémů,“ uzavřela senátorka Vítková