Petice „Zdravé a prosperující lesy pro příští generace“ podepsalo celkem 16 543 petentů. Petenti apelují na českou vládu a parlament ve věci ochrany přírodních a společenských hodnot lesních majetků v České republice. Petenti uvádějí svoji znepokojenost se situací v ČR v rámci pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity. Dle nich jsou ohroženy statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. Petenti požadují, aby stát vlastníkům lesů pomohl zvládnout kůrovcovou kalamitu. Vyzývají českou vládu, aby vyčlenila finanční prostředky ze státního rozpočtu na řešení této situace. Zpravodajkou Petice je za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková.

„Jednala jsem několikrát se zástupci petentů a dohodli jsme se uspořádat veřejné slyšení, které proběhlo 16. května v Senátu. Na slyšení vystoupili zástupci petentů, ministerstev, dotčených orgánů a organizací. Současná kůrovcová kalamita je alarmující. Největší vliv na tuto situaci mají klimatické podmínky a zejména velké sucho a teplo,“ uvedla senátorka Vítková.

Hlavním cílem petentů je získání finančních prostředků na zpracování kalamity a opětovné zalesnění pro vlastníky lesů. Dále apelují na rychlé projednání novely zákona o lesích a chtějí úpravu zákona o zadávání veřejných zakázek tak, aby umožnil veřejným zadavatelům v lesním hospodářství operativně reagovat na kalamitní situace v lesích. Dále také apeluji na návrh novely zákona o myslivosti za účelem snížení vysokých stavů zvěře a škod, které působí na lesních pozemcích.

„Situace nejvíce ohrožuje drobné vlastníky lesů. Týden co týden přibývá suchých porostů a ohrožuje to i zdroje pitné vody, které má řada měst a obcí právě v lesích,“ doplnila Vítková.

Petenti vyžadují vyčlenění tří miliard korun ze státního rozpočtu na boj s kůrovcovou kalamitou pro rok 2019. Podle ministerstva zemědělství je tyto peníze možné uvolnit koncem roku. Zástupci vlastníků soukromých lesů je ale potřebují mnohem rychleji. Velký problém je také v přemnožení spárkaté zvěře.

Senátoři jsou petentům nakloněni i z Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Podvýboru pro zemědělství výboru pro Hospodářství, zemědělství a dopravu, které byly požádány o stanovisko k této Petici.

„I lesní porosty na Letovicku, Boskovicku, Blanensku, Lomnicku, kolem Černé Hory jsou silně poškozeny a na mnohých místech vidíme pouze holiny. Mění se tvář krajiny a dochází také k vysoušení půdy. To jsou moje zkušenosti z terénu. Proto jsem také neotálela s šetřením samotné Petice a zařazením na schůzi Senátu. Senát Petici projednal ve čtvrtek 13. 6. 2019. Na plénu Senátu vystoupili zástupci petentů, zástupci příslušných ministerstev, orgánů a institucí. Dvouhodinové jednání Senátu o Petici bylo ukončeno hlasováním. Všichni přítomní senátoři shledali petici jako důvodnou. Schválena byla všechna usnesení, která mají urychlit řešení kalamity a obnovu lesních porostů na pozemcích, které vlastní obce, města, církve, stát i fyzické osoby. Dnes se jedná v některých regionech o ekologickou hrozbu a nesmíme otálet,“ zakončila Vítková.