O KDU-ČSL Boskovice

 

KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší společnosti. Místní organizace Československé strany lidové byla v Boskovicích obnovena v roce 1968 a navázala na předválečnou lidoveckou tradici. Plně a svobodně byla činnost Československé strany lidové nastartována v roce 1989. V roce 2017 měla místní organizace KDU-ČSL Boskovice 65 členů a velký počet příznivců.

 

Vedení místní organizace KDU-ČSL Boskovice:
Předseda: Ing. Michal Knödl
Místopředsedkyně: Ing. Jaromíra Vítková
Místopředsedkyně: Mgr. Dagmar Hamalová
Členové výboru: Barbora Palánová, František Cvrkal, Dušan Fiala, Tomáš Pléha, Zdeněk Sedlák, Miroslav Svoboda, Jan Vaňhara, Jaroslav Vítek, Marie Zouharová

 

Naši zastupitelé a zástupci ve volených orgánech města, Jihomoravského kraje a Parlamentu ČR:
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka, členka zastupitelstva města Boskovice, členka zastupitelstva Jihomoravského kraje
Mgr. Dagmar Hamalová, členka zastupitelstva města Boskovice
Ing. Michal Knödl, člen zastupitelstva města Boskovice

 

Zastoupení v Komisích a výborech města
Dozorčí rada Služby Boskovice: Ing. Michal Knödl (předseda)
Dozorčí rada Nemocnice Boskovice: 
Ing. Michal Knödl 
Komise pro bytové záležitosti: 
Lucie Pavelová
Komise pro dopravu:
 Ing. Michal Knödl
Komise pro městskou památkovou zónu: Ing. Jaromíra Vítková
Komise pro regionální rozvoj a cestovní ruch: Bc. Barbora Palánová
Komise pro tělovýchovu, sport a volnočasové aktivity: Ing. Jaroslav Vítek
Komise pro výstavbu a územní plánování: Mgr. Dušan Fiala
Komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Dagmar Hamalová
Komise pro sociální záležitosti: Bc. Marie Zouharová
Kulturní komise: Mgr. Dagmar Hamalová
Ústřední inventarizační komise: Jan Vaňhara
Sbor pro občanské záležitosti: Mgr. Dagmar Hamalová
Redakční rada města Boskovice: Mgr. Dagmar Hamalová