O KDU-ČSL Boskovice

 

KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová rozvíjí humanitní a demokratické tradice naší společnosti. Místní organizace Československé strany lidové byla v Boskovicích obnovena v roce 1968 a navázala na předválečnou lidoveckou tradici. Plně a svobodně byla činnost Československé strany lidové nastartována v roce 1989. V roce 2017 měla místní organizace KDU-ČSL Boskovice 65 členů a velký počet příznivců.

 

Vedení místní organizace KDU-ČSL Boskovice:
Předseda: Ing. Michal Knödl
Místopředsedkyně: Ing. Jaromíra Vítková
Místopředsedkyně: Mgr. Dagmar Hamalová
Členové výboru: Barbora Palánová, František Cvrkal, Marie Kosatíková, Tomáš Pléha, Zdeněk Sedlák, Miroslav Svoboda, Marie Zouharová, Jaroslav Vítek

 

Naši zastupitelé a zástupci ve volených orgánech města, Jihomoravského kraje a Parlamentu ČR:
Ing. Jaromíra Vítková, senátorka, členka rady města Boskovice, členka zastupitelstva Jihomoravského kraje
Mgr. Dagmar Hamalová, místostarostka města Boskovice
Bc. Marie Zouharová, členka zastupitelstva města Boskovice
Mgr. Tomáš Pléha, člen zastupitelstva města Boskovice

 

Zastoupení v Komisích a výborech města
Finanční výbor: Michal Knödl
Komise pro bytové záležitosti: Lucie Pavelová
Komise pro dopravu: Miroslav Svoboda
Komise pro městskou památkovou zónu: Ing. Jaromíra Vítková a Mgr. Dagmar Hamalová
Komise pro cestovní ruch a kulturu: Mgr. Dagmar Hamalová a Ing. Jaromíra Vítková, stálý host 
Komise pro výstavbu, územní plánování a regionální rozvoj: Ing. František Skřipský
Komise pro sociální péči a prorodinnou politiku: Bc. Marie Zouharová
Sbor pro občanské záležitosti: Mgr. Dagmar Hamalová
Komise pro výchovu a vzdělávání: Ing. Jaromíra Vítková a Mgr. Tomáš Pléha
Komise pro zdravé město: Mgr. Dagmar Hamalová