Výroční členská schůze MO Boskovice zvolila dne 6. 2. 2022 předsedu Michala Knödla a místopředsedkyně Jaromíru Vítkovou a Barboru Palánovou.