Město Boskovice dlouhodobě podporuje činnost spolků a neziskových organizací. Zastupitelé za KDU-ČSL považují činnost spolků za důležitou a přínosnou pro děti, mládež i dospělé. Tato činnost smysluplně naplňuje všem, kdo chtějí, volný čas. Členové spolků svojí činností obohacují nejen sebe, ale všechny zájemce v oblasti kulturní, společenské a sportovní. Aktivity organizují ve volném čase a dobrovolně, bez nároku na odměnu. Tak často velmi pěkné akce přijdou na zásadně nižší finanční náklady než u profesionálů a ještě způsobí velkou radost aktérům a jejich rodinám a přátelům. Konec konců, Boskovice pokračují ve své tradici.

Činnost spolků byla sice v r. 2020 omezena vlivem koronavirové pandemie, ale aktivity se zcela nezastavily. Sportovní kluby Jednoty Orel Boskovice do 13. března trénovaly a zúčastňovaly se soutěží a turnajů jako každý rok. Později, při uvolňování omezení, se členové klubu florbalistů a stolního tenisu zúčastňovali letních soustředění. V srpnu klub malé kopané uspořádal 2. ročník turnaje Kardinála Špidlíka v nohejbalu. V tomto čase uvolnění se konal i XVI. ročník Pochodu po stopách P. Ševčíka a také orelská pouť na Hostýn. V době další vlny pandemie členové spolků Junák a Orel komorně připomněli výročí 17. listopadu. I díky nutnosti reagovat na hygienická omezení vznikla nová myšlenka, a to připomenout dopady totalitních režimů nejen u památníku na ul. Traplova, ale i v jiných lokalitách města.

Unie katolických žen musela, bohužel, omezit pravidelná setkávání v MSSS, kde členky unie blahopřejí s písničkou místním jubilantům. Členky však nezapomněly na umístění pokladničky na příspěvky pro obyvatelky Azylového domu u vánočního stromu. Také, jako každý rok, před Štědrým dnem potěšily malé obyvatele Azylového domu drobnými dárky, vánočním pečivem a ovocem.

Dlouhodobá dobrá spolupráce je i s Klubem českých turistů, kterému se podařilo uspořádat alespoň jednu etapu Pochodu po R 43 a připravit pěkný program tentokrát v Kartografickém muzeu Velké Opatovice. Na Bačově spolek Bačověnky tentokrát individuálně v rámci Dne Země provedl úklid obce a jejího okolí.

Výčet aktivit není, a ani nemůže být, vyčerpávající. Nemá za cíl zviditelnit některé spolky, možná v příštím čísle budou reagovat další zastupitelé a doplní tak mozaiku. Chtěla jsem pouze poděkovat všem, kdo ve volném čase stále, a to i čase nepříznivém, udržují spolkovou činnost. Mimo velké díky chci vyjádřit víru, že společně špatný čas přečkáme a o to radostněji se bude setkávat u příležitosti nových aktivit.

 

Ing. Jaromíra Vítková, senátorka PČR a zastupitelka města Boskovic