Plánovaná silnice 43 se krok za krokem posunuje k realizaci. Na Blanensku a Boskovicku se nejvíce snaží realizaci uspíšit senátorka Jaromíra Vítková. Částečně se jí to již podařilo, protože již v roce 2023 bude uvedena do provozu okružní křižovatka u Sebranic, která bude součástí budoucího mimoúrovňového křížení silnice 43. Tímto se urychlila příprava realizace nové silnice 43 o 12 let a to jen díky tomu, že Jaromíra Vítková neustále komunikuje jak s Ministerstvem dopravy, tak s ŘSD ČR a projekční kanceláří.

„Není to jednoduché, protože neustále sleduji, co se kde má projednávat, jezdím na výrobní výbory a snažím se neustále komunikovat se všemi zainteresovanými stranami. Bohužel, Centrální komise MD ČR koncem dubna schválila úsek silnice 43 Svitávka-Staré Město v kategorii vystřídaného 3pruhu, což je pro mě nepochopitelné. Ihned jsem napsala ministru dopravy dopis s tím, aby situaci přehodnotil a důkladně zvážil vybranou variantu. Jednoznačně jsem pro to, aby úsek Svitávka-Staré Město byl ve variantě 4pruhové, která je plánována v jižním úseku od Brna,“ sdělila senátorka Vítková.

 

Společně s celkem 19 podnikateli na Blanensku senátorka Vítková zaslala 24. května ministrovi průmyslu a obchodu výzvu, kde vyjádřili velkou znepokojenost nad pokračováním v přípravě realizace silnice 43 úseku Svitávka-Staré Město v kategorii vystřídaného 3pruhu.

„Tato silnice slouží nejen pro občany cestující k lékaři, na úřady, za prací, do školy v krajském městě Brně, ale slouží pro podnikatele, kteří dopravují materiál a vyváží hotové výrobky z našeho regionu nejen v rámci České republiky, ale do celého světa. Obávám se, že intenzita dopravy je a bude tak velká, že kategorie 4pruhová je jediná vhodná k realizaci,“ doplnila Vítková.

 

Následně projednával aktuální situaci 24. května Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Na jednání byli přizváni zástupci Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekční kanceláře PK-OSSENDORF, s.r.o. a Policie ČR. Celkem 25 obcí svazku se podepsalo pod výzvu na ministra dopravy a dalších 12 obcí se připojilo mimo svazek. Samo město Boskovice se připojilo a starosta Jaroslav Dohnálek společně se senátorkou podepsali Výzvu města Boskovice na podporu realizace silnice 43. Dokonce i Krajské ředitelství Policie JMK zaslalo stanovisko, kde uvádí, že z pohledu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se jako vhodnější jeví směrově dělené uspořádání komunikace s režimem jízdních pruhů 2+2 v celém úseku Brno-Staré Město.

„Pro město Boskovice je tato stavba prioritní. Město Boskovice je jediné město s rozšířenou působností, které nemá přímé spojení do krajského města Brna a nová silnice 43 by mohla urychlit alespoň problematické, zdlouhavé a nebezpečné cestování po silnici I/43. Tři pruhy jsou málo, protože intenzita dopravy se postupně zvyšuje. Nová silnice 43 propojí dálnici D1 a D35, což je velmi důležité. Hejtman JMK bude kontaktovat ministra dopravy s tím, že podporují variantu 4pruhu“ vysvětluje Vítková.